SAWA
Veelgestelde vragen en antwoorden
1. Waarom wordt SAWA in hout gebouwd?
Wij willen bijdragen aan een betere wereld voor nu en in de toekomst. Concreet zijn er drie belangrijke redenen om SAWA hout te willen bouwen. Ten eerste is het bouwen in hout de meest duurzame manier van bouwen. Hout stoot namelijk geen geen CO2 uit (zoals bijvoorbeeld een gebouw van beton), maar slaat juist CO2 op. Ten tweede is hout als materiaal heel goed herbruikbaar. Ten derde is het wonen in een houten gebouw gezond. Hout zorgt namelijk voor een prettig binnenklimaat en heeft een mooie esthetische uitstraling.

2. Waar komt het hout voor SAWA vandaan?
De keuze voor een houtleverancier moeten we nog maken, maar al het hout voor gebouwen komt voornamelijk uit Scandinavië.

3. Welke houtsoort wordt gebruikt?
Voor de bouw van alle houten gebouwen wordt als basis meestal vurenhout gebruikt. De houten delen worden kruislings in laagjes opgebouwd, het zogenaamde Cross Laminated Timber (CLT).
4. Wat is CLT?
CLT is de afkorting Cross Laminated Timber, oftewel Kruislaaghout. CLT zijn kruislings verlijmde enkel laags planken die haaks op elkaar zijn geplaatst en voor bouwelementen worden gebruikt. Door het kruislings verlijmen van de planken wordt zet- en krimpgedrag geminimaliseerd en ontstaat een stijf en vormvast houtproduct dat onder andere wordt gebruikt voor vloeren, daken en wanden toegepast. Het is erg stabiel plus kan grote krachten opnemen. CLT, oftewel kruislaaghout, is een duurzaam alternatief voor traditionele bouwmaterialen als beton en staal.
5. Worden de bomen die benodigd zijn voor de bouw van SAWA teruggeplant?
Ja, voor iedere boom die benodigd is voor de bouw worden drie bomen teruggeplant.

6. Wat is de levensduur van een houtengebouw als je dit vergelijkt met een gebouw van beton?
De levensduur van een houten gebouw is net zolang als een betonnen gebouw. Mocht het gebouw om een of andere reden in de zeer verre toekomst niet meer gebruikt worden kan SAWA worden gedemonteerd en onderdelen wederom worden gebruikt.

7. Hoe zit het met de brandveiligheid van een houten gebouw?
De brandveiligheid van een houten gebouw dient te voldoen aan de in de wet gestelde eisen. Dit geldt voor alle gebouwen in Nederland. Hout brandt maar stopt na een tijdje omdat er een dikke onbrandbare koolstof laag op het hout komt. Deze kennis is er al heel lang en is van toepassing op houten gebouwen.
Een houten gebouw is net zo brandveilig als een betonnen gebouw.
8. Wordt er naast hout ook nog beton gebruikt?
Onze ambitie is om het meest houten hoge woongebouw van Nederland te maken. Dat betekent dat we het gebruik van beton tot een minimum willen beperken. Vanwege de stabiliteit en levensduur van het gebouw ontkomen we er niet aan om de funderingspalen en de liftkern uit te voeren in beton.
9. Is een een houten gebouw van 50 meter in hout op de Lloydpier wel stabiel genoeg, bijvoorbeeld als het hard waait?
De houten constructie van SAWA dient gewoon aan de wetgeving en normen voor windbelasting te voldoen die voor alle gebouwen in Nederland gelden. Het bouwmateriaal hout heeft zich reeds langer bewezen hieraan te kunnen voldoen.
Heb je nog vragen die onbeantwoord zijn?
Neem gerust contact met ons op via info@nicedevelopers.nl
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het project Sawa?
Schrijf je dan in op de website www.woneninsawa.nl
Back to Top