Nice bouwt aan steden voor bewoners
Behoeften zijn leidend, niet de business case
Meer aandacht voor kwaliteit, buurten en bewoners in de project- en stedelijke ontwikkeling, dat is het streven van Robert Winkel en Mark Compeer. Het resulteerde in een bedrijf waarvan ze de naam zorgvuldig kozen: het moest plezier en menselijkheid uitstralen. Daarom niet ‘development’, maar ‘developers’, want achter de naam schuilen mensen van vlees en bloed, met kennis, kunde én overtuigingen. Mark: “Wij zijn zelf bewoners van Rotterdam en kijken met die ogen naar wat we doen. We zijn allebei vaders: ik heb twee zoons, Robert twee dochters en een zoon. Zij groeien op in deze stad en mede voor hen stellen wij onszelf ook de vraag welke stad wij voor onze kinderen achter willen laten.” Met Nice Developers bouwen Robert en Mark zelf actief mee aan de stad waarin ze zelf oud willen worden. Om een goede stad voor mensen te zijn, moet er ook in de project- en stedelijke ontwikkeling meer aandacht voor mensen komen, vindt het duo. Robert: “Niet de ontwikkelaars, architecten, makelaars of ambtenaren maken gebruik van de te ontwikkelen gebouwen, maar de mensen die er wonen. Daarom moet niet uitsluitend rendement, maar kwaliteit van leven voorop staan bij het maken van plannen voor de stad. De toegevoegde waarde voor gebruikers is ons vertrekpunt, vervolgens puzzelen we om de business case sluitend te krijgen. “
“Toegevoegde waarde voor gebruikers en buurten, dat is ons vertrekpunt”
Gat in de (oververhitte) markt
Nice Developers is ontstaan op het raakvlak van expertise, fascinatie en irritatie. De laatste jaren zien de heren dat de focus binnen hun werkveld is verschoven naar winstmaximalisatie. Robert: “Alles moet groot, heftig en met veel winst. De branche zit bomvol anabolen: grootse plannen, maar aan kwaliteit en daadkracht ontbreekt het. Het spel wordt bovendien gespeeld door professionals die met een afstand naar de betreffende buurten en bewoners kijken, waardoor ze structureel voorbijgaan aan de mensen die er wonen en leven.” En dat terwijl Robert en Mark juist zo genieten van dat onderdeel van hun werk: zich onderdompelen in een buurt, praten met de bewoners en onderzoeken hoe je met kleine ingrepen het dagelijks leven van mensen wat leuker en makkelijker kunt maken. Robert noemt ter illustratie het speeltuintje dat hij samen met zijn vrouw realiseerde in zijn eigen buurt, het Lloydkwartier. Dagelijks ziet hij hoe kinderen er intensief gebruik van maken, waaronder zijn eigen kroost.
Van betaalbare huurwoningen tot herontwikkelingsplannen
Niet snel stenen stapelen en verkopen, maar juist meer tijd uittrekken voor de ontwikkeling van een buurt, dat is waar Mark naar streeft met Nice Developers. “Er worden minder huurwoningen gebouwd, maar die zijn wel nodig. Daar zien wij kansen. Winst maken is voor ons daarbij geen doel op zich. Natuurlijk moeten we ook geld verdienen, maar in de eerste plaats willen we samen mooie dingen realiseren die van meerwaarde zijn. Door gemeenschappelijke voorzieningen toe te voegen bijvoorbeeld. En door huurwoningen te bouwen waar mensen voor 700 tot 1000 euro per maand kunnen wonen. Dat gebeurt nu te weinig en dat gat willen wij opvullen.”
Eerder zaten de heren aan tafel bij herontwikkelingsplannen van bestaande gebouwen die de eigenaren liever gesloopt zagen, maar waarbij het vanwege de monumentale status niet mogelijk was. Nice Developers kijkt dan naar een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Robert: “Sommige plannen vinden geen doorgang omdat het rendement de boventoon voert. Wij zijn bereid om mooie plannen met meerwaarde te ontwikkelen, ook als dat betekent dat we daardoor minder winst maken.” Nice Developers heeft oog voor de geschiedenis van een plek en wil die historie niet verbloemen of ontkennen, maar juist inzetten om zo tot een gebouw en gebied met stevige identiteit te komen. “Met aandacht voor de historie ontwikkelen wij plekken met een identiteit, die bijdragen aan het geluk van de gebruikers ervan. Gebieden laten wij achter met een financiële en maatschappelijke meerwaarde voor investeerders, beleggers, gebruikers en de omgeving.”
“Met aandacht voor de historie ontwikkelen wij plekken met een identiteit”
Lange termijn-investering in tijd en geld
Het is een nobel streven en ja, we hebben hier met twee idealisten te maken. Maar is het ook haalbaar? Absoluut, zeggen beide heren. Robert: “Een andere aanpak ís mogelijk, maar je moet het willen. Mensen zijn gewoontedieren en houden vast aan oude manieren, maar juist nu verandert er ongelooflijk veel.” Mark vult hem aan. “We zoeken naar duurzame oplossingen, we wonen en werken anders, delen steeds meer faciliteiten en er zijn steeds meer eenoudergezinnen. Dat vraagt om een andere visie én aanpak.” Soms, besluit Robert, moet je tijd en energie vrijmaken voor dingen die je belangrijk acht. Ik doe dat bijvoorbeeld als bestuurslid van de Rotterdamse Dakendagen. Mark en ik hebben allebei een grote behoefte om een verschil te maken.”
De ‘Nice guys’ zijn in staat de daad bij het woord te voegen door te investeren in lange termijn-relaties. Robert: “Wij vinden dit belangrijk voor een stad en beschikken over de financiële mogelijkheden. Achter ons staan een aantal betrokken investeerders die het mogelijk maken om projecten voor een langere termijn te dragen.” De heren maken zich hier hard voor, mede vanwege frustrerende ervaringen met obligate plannen in het verleden. Robert: “Er zijn veel mooie plannen waarvoor niemand risico durft te lopen, maar ondernemen is onlosmakelijk verbonden met risico’s. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid.” 
“Ondernemen is onlosmakelijk verbonden met risico’s.
Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid.”
Delen van Zuidplein verbinden met groen
Aan welk project ze zich voor langere termijn willen verbinden? Robert pakt zijn laptop er lachend bij. “We richten ons op de bestaande omgeving en bestaande gebouwen. Iets dat al betekenis heeft voor een buurt en waar we op kunnen voortborduren. Het gebied rond Zuidplein, daar willen we graag een verschil maken, daar waar de brede Strevelsweg het gebied in tweeën splijt.” Nice Developers zou hier graag verbinden met groen, zodat dit stuk stad een verlengde wordt van het nabije Zuiderpark. Artist impressions tonen een groene heuvel, een schuin oplopend park dat Ikazia verbindt met het winkelcentrum. “We pakken de parkeergarage eronder als het ware in met groen,” licht Robert enthousiast toe. “Door die groene verbinding komen knooppunten bij elkaar en creëer je een plek om te verblijven, in plaats van plekken om aan voorbij te gaan.” Nog meer ideeën passeren de revue. Mark wil meer differentiatie toevoegen in buurten die gedomineerd worden door eenvormige sociale woningbouw, “zodat deze buurten beter functioneren en zo weer onderdeel worden van de stad.” Ze praten over mogelijke samenwerkingen met woningcorporaties, over slim en flexibel ontwerpen, het toevoegen van nieuwe programma’s en de belangrijke inzichten die geodata hen biedt over de samenstelling van buurten. Over het belang van gemeenschappelijke ruimtes, verduurzaming van panden en het hebben van een plan B of C, als plan A niet haalbaar blijkt. Mark: “Haalbaarheid is belangrijk, we bouwen geen luchtkastelen.” Het ambitieniveau ligt hoog. Mark: “We willen dit niet vanwege winstmaximalisatie, maar omdat we het verschil willen maken voor de mensen in de stad.”
“Haalbaarheid is belangrijk, we bouwen geen luchtkastelen.”
De meerwaarde van Nice Developers in een notendop
Nice Developers streeft naar toegevoegde waarde voor buurten en bewoners. Wat is hun eigen meerwaarde? Robert: “We zijn pragmatisch, proactief en realistisch. Een plan start bij ons met de toegevoegde waarde én de valkuilen ervan, zodat we daar direct op kunnen anticiperen. We hebben bovendien alle kennis en kunde van gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en architectuur in huis. Dat scheelt in de kosten en stelt ons in staat om snel plannen te maken én snel te schakelen. Dat is niet alleen handig, maar vooral ook erg leuk.” 
Meet the Nice guys
Robert Winkel en Mark Compeer zijn de Nice Guys. De kennis die ze samen hebben van projectontwikkeling, architectuur en gebiedsontwikkeling, maakt de heren tot een stevig duo. Robert bewees met Mei architects & planners zijn kwaliteiten bij de herbestemming van gebouwen en gebieden. Betekenisvolle gebouwen gaf hij meer dan eens in combinatie met nieuwbouw een nieuwe identiteit, zonder afbreuk te doen aan de geschiedenis van de plek. Met zijn eigen architectenbureau en als partner bij White House Development toonde Robert zich een ontwikkelende architect. Met Nice Developers zet hij die koers voort. Mark is van origine planoloog en heeft oog voor de maatschappelijke betekenis van gebiedsontwikkeling. Na een carrière bij de provincie Zuid-Holland en Royal HaskoningDHV werkt hij sinds 2011 als zelfstandig projectmanager gebiedsontwikkeling. Hij specialiseerde zich in binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven en werkte als gebiedsontwikkelaar voor verschillende gemeenten in de Randstad. Mark woont met zijn vrouw en twee zoons in Oud Overschie. Robert woont met zijn vrouw, zoon en twee dochters in het Lloydkwartier. Een gedeelde passie van deze nice guys is het maken van worsten onder het genot van een biertje.
foto: Schiecentrale door Jan-Paul Mioulet
Back to Top