Disclaimer
De website van Nice Developers is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Nice Developers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright
Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd te achterhalen waar eventuele rechten van derden op het materiaal op onze website berusten en bronnen en/of namen vermeld. Dit is echter niet in alle gevallen gelukt. Bent U van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen en/of teksten via deze website inbreuk maakt op enig recht dat U toekomt en/of hebt U gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website, dan verzoeken wij U dit schriftelijk (met argumenten onderbouwd) aan ons mee te delen. Als de klacht gegrond is zal in goed overleg naar een oplossing worden gezocht. In het uiterste geval zullen wij het materiaal van de website verwijderen.

Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact met ons op via info@nicedevelopers.nl

Back to Top